Blue FlowerNiezamierzona bezdzietność


problem cywilizacyjny

 
Przyczyny męskiej niepłodności
 

Zwykle niepłodność mężczyzn jest skutkiem wielu nakładających się czynników. Obserwacje wykazują, że jakość nasienia stale się pogarsza, co jest bezpośrednio związane z zanieczyszczeniem środowiska, stylem życia, dietą czy przyjmowanymi używkami. Nawet sterydy anaboliczne mogą być przyczyną niepłodności, ze względu na hamowanie wytwarzania plemników.


 Najczęściej spotykanymi problemami są:

 • nieprawidłowa objętość ejakulatu – aspermia
 • nieprawidłowa ilość plemników w ejakulacie – azoospermia
 • nieprawidłowa ruchliwość plemników – asthenozoospermia
 • nieprawidłowa morfologia plemników -tetrazoospermia
 • nieprawidłowa żywotność plemników – nekrospermia
 • podniesiona ilość leukocytów - leukocytospermia

Udział badań laboratoryjnych

w kontroli rozwoju i funkcji plemników

 
Obniżająca się płodność par pragnących potomstwa skłania do poszukiwania przyczyn i możliwości zapobiegania.

 
Jednym z badań pozwalającym ocenić szansę uzyskania potomstwa jest laboratoryjna ocena nasienia.

W/g naukowych badań przeprowadzonych przez Larsena i wsp. (2000r.) istnieje silna korelacja dodatnia pomiędzy koncentracją plemników, całkowitą liczbą plemników w ejakulacie, odsetkiem plemników ruchliwych i koncentracją plemników ruchliwych a prawdopodobieństwem naturalnego zajścia w ciążę.

Ogólna ocena nasienia opiera się na ocenie takich parametrów jak: liczba plemników, ich ruch, morfologia i żywotność jest kontrolą procesu spermatogenezy i dojrzewania plemników i pośrednio wskazuje na zdolności funkcjonalne męskich komórek rozrodczych do zapłodnienia komórki jajowej.


 Testy wchodzące w zakres tzw. ogólnego badania nasienia (spermatogramu) to:

 • Badanie makroskopowe
 • upłynnienie
 • objętość
 • pH
 • barwa
 • lepkość
 • Badanie mikroskopowe
 • koncentracja plemników
 • ruchliwość plemników
 • obecność innych komórek: leukocytów i komórek szeregu spermatogenezy
 • aglutynacja plemników
 • żywotność plemników
 • morfologia plemników


Laboratorium wykonuje badanie nasienia wg wytycznych WHO z 2010 r. opracowanych przez Komisję do Spraw Konsensusu Lekarsko – Diagnostycznego, Polskiego Towarzystwa Andrologicznego z udziałem przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

 
Na druku wyniku, Laboratorium podaje, obok badanych parametrów, wartości prawidłowe.


Przygotowanie Pacjenta do badania:

Zaleca się wykonanie badania nasienia po zachowaniu okresu wstrzemięźliwości płciowej (czas od ostatniego wytrysku nasienia) od 2 do 7 dni. Informacje o okresie abstynencji należy podać przy rejestracji próbki do badania.

 1. W przypadku kolejnego badania nasienia, powinno się zachować ten sam okres wstrzemięźliwości płciowej, jaki był zachowany przy pierwszym badaniu.
 2. Pojemnik, do którego jest oddawane nasienie powinien być pobrany w laboratorium lub zakupiony w aptece.
 3. Nasienie należy oddać drogą masturbacji.
 4. Pojemnik z nasieniem należy podpisać imieniem i nazwiskiem.
 5. Nasienie powinno być oddane do pojemnika w całości, przy zachowaniu podstawowych zasad higieny. Jeśli nasienie nie zostanie oddane w całości, należy o tym poinformować przy rejestracji materiału do badania.
 6. Nasienie należy dostarczyć do badania w czasie nie przekraczającym 30 minut od oddania ejakulatu. Próbkę nasienia należy zabezpieczyć przed wychłodzeniem, transport powinien się odbyć w temperaturze 20 – 30 stopni Celsjusza.