DrukujNiezamierzona bezdzietność


problem cywilizacyjny

 
Przyczyny męskiej niepłodności
 

Zwykle niepłodność mężczyzn jest skutkiem wielu nakładających się czynników. Obserwacje wykazują, że jakość nasienia stale się pogarsza, co jest bezpośrednio związane z zanieczyszczeniem środowiska, stylem życia, dietą czy przyjmowanymi używkami. Nawet sterydy anaboliczne mogą być przyczyną niepłodności, ze względu na hamowanie wytwarzania plemników.


 Najczęściej spotykanymi problemami są:

Udział badań laboratoryjnych

w kontroli rozwoju i funkcji plemników

 
Obniżająca się płodność par pragnących potomstwa skłania do poszukiwania przyczyn i możliwości zapobiegania.

 
Jednym z badań pozwalającym ocenić szansę uzyskania potomstwa jest laboratoryjna ocena nasienia.

W/g naukowych badań przeprowadzonych przez Larsena i wsp. (2000r.) istnieje silna korelacja dodatnia pomiędzy koncentracją plemników, całkowitą liczbą plemników w ejakulacie, odsetkiem plemników ruchliwych i koncentracją plemników ruchliwych a prawdopodobieństwem naturalnego zajścia w ciążę.

Ogólna ocena nasienia opiera się na ocenie takich parametrów jak: liczba plemników, ich ruch, morfologia i żywotność jest kontrolą procesu spermatogenezy i dojrzewania plemników i pośrednio wskazuje na zdolności funkcjonalne męskich komórek rozrodczych do zapłodnienia komórki jajowej.


 Testy wchodzące w zakres tzw. ogólnego badania nasienia (spermatogramu) to:


Laboratorium wykonuje badanie nasienia wg wytycznych WHO z 2010 r. opracowanych przez Komisję do Spraw Konsensusu Lekarsko – Diagnostycznego, Polskiego Towarzystwa Andrologicznego z udziałem przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

 
Na druku wyniku, Laboratorium podaje, obok badanych parametrów, wartości prawidłowe.


Przygotowanie Pacjenta do badania:

Zaleca się wykonanie badania nasienia po zachowaniu okresu wstrzemięźliwości płciowej (czas od ostatniego wytrysku nasienia) od 2 do 7 dni. Informacje o okresie abstynencji należy podać przy rejestracji próbki do badania.

  1. W przypadku kolejnego badania nasienia, powinno się zachować ten sam okres wstrzemięźliwości płciowej, jaki był zachowany przy pierwszym badaniu.
  2. Pojemnik, do którego jest oddawane nasienie powinien być pobrany w laboratorium lub zakupiony w aptece.
  3. Nasienie należy oddać drogą masturbacji.
  4. Pojemnik z nasieniem należy podpisać imieniem i nazwiskiem.
  5. Nasienie powinno być oddane do pojemnika w całości, przy zachowaniu podstawowych zasad higieny. Jeśli nasienie nie zostanie oddane w całości, należy o tym poinformować przy rejestracji materiału do badania.
  6. Nasienie należy dostarczyć do badania w czasie nie przekraczającym 30 minut od oddania ejakulatu. Próbkę nasienia należy zabezpieczyć przed wychłodzeniem, transport powinien się odbyć w temperaturze 20 – 30 stopni Celsjusza.